Φωτοβολταϊκά

Η πρόοδος της τεχνολογίας, έφερε στη ζωή μας μια νέα μορφή παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας: τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Είτε αφορούν οικιακές εγκαταστάσεις, είτε αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα, έχουμε τις προτάσεις για την οικονομική εξ-ασφάλιση της επένδυσης σας, από κάθε κίνδυνο.

Με τον τρόπο αυτό αποκαθίστανται τυχόν βλάβες ή ζημιές ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία του συστήματος. Σημαντικό είναι επίσης να μη διακόπτεται η ροή εισοδήματος από την επένδυσή σας αυτή. Σας εξασφαλίζουμε αποζημίωση για τις ημέρες που το φωτοβολταϊκό σας σύστημα δεν μπορούσε να παράγει ρεύμα λόγω ζημιάς ή βλάβης.