Τεχνικοί Κίνδυνοι

Η επιχείρηση σας (βιομηχανία, μεγάλη βιοτεχνία, τεχνική εταιρία, εταιρίες διεθνούς εμπορίου) στην οποία έχετε επενδύσει μεγάλα κεφάλαια, για τη δημιουργία και την λειτουργία της, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει ακόμη και αν συμβεί κάποιο τυχαίο ή απρόσμενο γεγονός που θα θέσει σε κίνδυνο την λειτουργία ή ακόμη και την ύπαρξη της. Οι οικονομικές απώλειες στην περίπτωση αυτή θα είναι βέβαια τεράστιες και οι προσπάθειες αποκατάστασης των ζημιών θα έχουν σε αρκετές περιπτώσεις δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.

Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε για εσάς και την επιχείρηση σας, ολοκληρωμένες μελέτες οικονομικής κάλυψης για την αποκατάσταση τέτοιου είδους ζημιών, την απώλεια των κερδών για το διάστημα αυτό κλπ. Η εμπειρία μας και η συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρίες που ειδικεύονται σε αυτού του είδους τις ασφαλίσεις, είναι πλεονέκτημα για τους πελάτες μας.